PADELSKOLAN: Min eller din?

Två spelare ska täcka tre ytor. Veckans avsnitt hjälper er att göra rätt val på banan.

Min eller din?

Din position på banan och är otroligt viktig. Er positionering tillsammans som par är ännu viktigare. Om din partner slår ett visst slag med en viss riktning så har du som ansvar att ta rätt position utifrån det. Det kan vara lika rätt att ta två steg in i banan som det kan vara att stå kvar bak. Din rätta position beror alltid på situationen och vad din partner väljer att göra. I detta avsnitt av padelskolan kommer vi att fokusera på ett par grundregler vid nät som ni som par kan förhålla er till.

Förenklat är grundproblemet att ni på två spelare skall täcka tre ytor framme vid nät. Se bild nedan.

 

Den spelare som är diagonalt mot bollen har ansvar för mitten, den 3:e ytan som är absolut svårast för motståndaren att slå bollen mot lämnas, då vi helt enkelt ”uppmuntrar” motståndaren till att välja det svåraste alternativet där felprocenten sannolikt kommer att vara högst.

Ni som par skall förflytta er som om ni har en gummisnodd mellan er. Hela tiden följas åt. Se bilderna samt filmklippet nedan hur spelarna hela tiden håller samma avstånd till varandra.

När motståndaren spelar bollen från mitten behöver båda spelarna täcka sin krossyta och vem som har rollen att täcka mitten blir inte lika solklar. Ofta spelas bollen mot mitten då en spelare är ur position och då faller det sig naturligt att den spelare som är i position tar mitten. Om båda spelarna är i position kan man luta sig mot ”kross/diagonaltänket” även i detta fall. Det vill säga den spelare som har motståndaren som slår bollen i diagonalen tar ansvar för mitten. På bilden nedan är det således den högerhänta backhandspelaren (Maty Marina) som skall ta en eventuell låg boll mot mitten.

Den gamla tennissanningen ”forehand tar mitten” kan också användas, men främst om bollen före har byggt upp för ett bra läge att avsluta. Då bör spelaren med forehand parkera i mitten och vänta på läget.

Mitten 2

Tre detaljer för att underlätta er positionering:

1) Genom längd i slagen och spela flackt och med backspinn så försvårar ni försvarens möjlighet att använda vinklar och lobb. Fokus blir sannolikt främst att lägga in bollen med säkerhet.

2) Spela med studs i höjd med motståndarens fötter/servelinjen. För djupa slag ger oavsett spinn en retur från bakväggen som skickliga försvarare kan utnyttja. Det håller också ner er felprocent när ni spelar med marginal.

3) Spela på ytan mellan spelaren och sidoväggen (till höger om forehandspelare eller till vänster om backhandspelaren). Med andra ord håll spelet in i hörnet för att ha kontroll på situationen. Då gör ni det markant svårare för försvaren att spela diagonalt samt ert eget positionsarbete blir enklare när ni helt kan utesluta att bollen kommer på tredje ytan.

När ni kollar på länken nedan, följ inte bollen. Följ spelarna vid nät och hur de rör sig och var de står. I klippet är för övrigt Peter Alonso med som kommer spendera en del tid i Sverige framöver via Evopros/Padel Crew.

Facebook Instagram Twitter LinkedIn Skicka meddelande Kopiera länk